Två bilder i en, en massa verktyg och en arbetare i hjälm bakifrån.

De kommunala fastighetsbolagen anlitar minst 150 privata företag för allt från lokalvård till stora renoveringar.
– När upphandlarna inte har koll på alla underleverantörer blir det lättare för kriminella att utnyttja kontrakten, säger Emil Boss från syndikalisternas Solidariska Byggare.

I Järva är fem kommunala fastighetsbolag verksamma: Svenska Bostäder, SISAB, Familjebostäder, Micasa och Stockholmshem. Samtliga anlitar olika privata företag för olika fastighetstjänster, för exempelvis el, VVS och städ.

Det kan liknas vid en kedja. Det kommunala bolaget anlitar en huvudentreprenör. Huvudentreprenören kan i sin tur ta in ytterligare företag, så kallade underleverantörer. Det kan röra sig om så många som över ett dussin huvudentreprenörer per fastighetsbolag, och i sin tur ett dussin underleverantörer per huvudentreprenör.

Annons:

Till skillnad från privata fastighetsbolag, så måste de kommunala redovisa sina underleverantörer

Till skillnad från de privata fastighetsbolagen, så måste de kommunala redovisa vilka underleverantörer de anlitar. Trots det menar Emil Boss från Solidariska Byggare att den stora mängden företag kan ställa till svårigheter när det kommer till att motverka arbetslivskriminalitet.

Leverantörsleden kan vara svåra att kontrollera vilket gör att företag som illegalt utnyttjar arbetare inte upptäcks.
– Det är mycket möjligt att en underleverantör tar in en egen underleverantör med svartjobbare, som aldrig rapporteras in någonstans, säger Emil Boss.

Författaren och journalisten Elinor Torp säger samma sak. Hon har skrivit flera granskande reportage och böcker med fokus på brister i arbetsmiljö och arbetsrätt.
– När upphandlarna inte har koll på alla underleverantörer i alla led blir det lättare för kriminella företag att utnyttja kontrakten. Det innebär i sin tur ökad risk för svartarbete och arbetskraftsexploatering.

Reglerna om arbetstillstånd är en monstruös skapelse

Emil Boss menar att det är de personer som kommer till Sverige i tron om att de ska få ett stabilt jobb som utnyttjas av de oseriösa företagen.
– De är papperslösa för att de är lurade. De är lovade arbetstillstånd och så vidare. De får höra att om de tar sig till Sverige bara så kommer papper att fixas, men sedan så kommer det inga papper, säger han.

Men han säger att även arbetare med arbetstillstånd utnyttjas.
– Reglerna om arbetstillstånd är en monstruös skapelse eftersom när du väl har skrivit under ditt arbetstillstånd får du inte byta arbetsgivare på två år. Om du gör det får du inte stanna i Sverige.

En arbetare med arbetstillstånd som inte får någon lön eller utnyttjas på andra sätt kan därför inte byta arbetsgivare.

Byggföretagen och de fackliga organisationerna måste steppa upp

Lennart Weiss är kommersiell direktör för byggföretaget Veidekke. Ett bolag som har tuffa kontroller på sina underleverantörer, för att säkerställa att arbetarna får schyssta villkor. Weiss riktar skarp kritik mot att både byggbranschen och de LO-bundna fackförbunden har alldeles för dålig koll på arbetslivskriminalitet.
– Om inte byggföretagen och de fackliga organisationerna steppar upp rejält och jobbar med systematiska kontroller får vi inte ordning på det.

Han menar också att det inte går att utesluta att dessa oseriösa företag anställs av kommunala fastighetsbolag.
– När det gäller de kommunala bolagen och fastighetsskötseln är det i regel svenska bolag med svensk arbetskraft. Men om ett kommunalt bolag bygger ett nytt projekt och de handlar upp en huvudentreprenör så kan du vara helt säker på att i led två eller tre så kommer det in utländska aktörer.

Katariina Virkkunen, Svenska Bostäders inköpschef, menar att mängden underentreprenörer är en konsekvens av hur systemet för upphandlingar ser ut. Svenska Bostäder är det kommunala fastighetsbolaget som har flest bostäder i Järva. Över 80 underleverantörer går att koppla till dem.

De kommunala bolagen har inget juridiskt ansvar att kontrollera underleverantörerna

De kommunala bolagen anlitar inte själva underleverantörerna, utan de upphandlar en huvudentreprenör som i sin tur beställer jobb från underleverantörer.

“Dessa organisationer besitter inte själva all kompetens och resurser i alla yrkesområden som behövs i ett projekt och väljer då att ta in underleverantörer. Det är alltså huvudentreprenören och inte Svenska Bostäder som tar in underleverantörer”, skriver Katariina Virkkunen i ett mejl till Nyhetsbyrån Järva.

De kommunala bolagen som beställer arbeten har alltså inget juridiskt ansvar att kontrollera underleverantörerna. Ansvaret hamnar på huvudentreprenören. Trots det arbetar Svenska Bostäder aktivt för att oseriösa och kriminella företag inte ska vara verksamma i deras verksamhet.

Intresseorganisationen Rättvist byggande startades av Stockholmshem 2019

“För att motverka fusk använder sig Svenska Bostäder av Rättvist Byggande som är en organisation som genomför kontroller av huvudentreprenören och underleverantörerna”, skriver Katariina Virkkunen.

Intresseorganisationen Rättvist byggande startades av Stockholmshem 2019 och idag är alla de fem kommunala fastighetsbolagen medlemmar. De arbetar för att upptäcka fusk inom bygg- och fastighetsbranschen. Det sker bland annat i samarbete med Solidariska Byggare.
– Vi tipsar om de arbetslivskriminella bygg- och städbolag, som vi stöter på och så skickar vi information till Rättvist Byggande, säger Emil Boss.

Malin Hector
Theo Sundblad
Alexander Svensson

I grafiken nedan kan de tre första leden i fastighetsbolagens verksamhet presenteras. De kommunala bolagen (beställarna), huvudentreprenörer och huvudentreprenörernas underleverantörer. Men Svenska Bostäder och SISAB har inte bekräftat alla underleverantörer, därför saknas de bolagen i grafiken.

Under våren har studenter från JMK, enheten för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet, samarbetat med Nyhetsbyrån Järva. Vi har publicerat deras granskande artiklar under våren och sommaren.

Print Friendly, PDF & Email
Annons: