Rättvisa för alla är Årets kraft

Den nystartade rörelsen har tilldelats ett stipendie på 10 000 kronor för sitt arbete för Palestina och förorten.