Tale och Lisa lovar att inte ange sina patienter

Tidöpartiernas förväntan på att vårdanställda ska ange papperslösa patienter möter motstånd.