Två förskolor stängs – risk för radikalisering

Förskolorna har inte längre religiös profil och ingen i den tidigare ledningen finns kvar, men ändå stängs de.