”Vi kan behöva avveckla skyddsboendet”

Tensta kvinno- och tjejjour har verkat åratals för ett samhälle utan mäns våld, men nya krav äventyrar arbetet.