Läge för vänsterstyret att fixa potthålen

Hög tid att satsa på vägunderhållet i Järva, tycker centerns Patrick Amofah och Kim Ekblom i sin insändare.