Från Gaza till Norrbotten

Sjalen som jag bär runt halsen har jag fått av Gharib. Han föddes under nakba, när familjen fördrevs från sitt hem.