Litar du på nyheterna i medierna?

Den undersökning om förtroendet för medierna i orten som Järvaveckan har gjort skiljer sig från Folkets Husbys resultat.