Samtal för att bredda perspektiven i media

Nyhetsbyrån Järva deltog i ett panelsamtal om mångfald och inkludering där Ny Kollega stod som värd.