En kväll med Palestina i fokus

Det går inte att välja en tyst neutralitet utan att vara medskyldig till massakern i Gaza, ansåg panelen.