Hård strid väntas på Partiet Nyans extrakongress

Tidigare partimedlemmar vittnar om en odemokratisk struktur. Pressen tillåts inte närvara.