Ingen medborgardialog och inga extra pengar

Sammanslagningen av Järvas stadsdelar närmar sig. ”Ett giftermål utan förlovning” enligt kritikerna.