Hård kritik mot chefen för medborgarservice i Rinkeby-Kista

Kritiken mot chefen för medborgarkontoren i Rinkeby-Kista växer. Föräldrar har skrivit till redaktionen och berättat om nedlåtande behandling och direkt rasistiska påhopp. Anställda slutar på löpande band och den senaste två årens medarbetarenkäter visar att missnöjet på medborgarkontoret är stort.