”Frånvarande pappor är en riskfaktor”

I ett samtal på Kista bibliotek beskrev Alexandra Pascalidou om varför bra mansnormer är viktiga på samhällsnivå.