Hoppas att politikerna menar allvar

Folkhälsovetaren Fatuma Mohamed var en av dem som var inbjudna att tala på temadagen om barnfattigdom i Sverige.