Röda korset, Rädda barnen, Majblomman och Hyresgästföreningen arrangerade en temadag om barnfattigdom i Sverige. Anledningen var att arrangörerna hade tagit fram en rapport om hur inflationen drabbar de fattiga familjerna hårdast.

Siffrorna i undersökningen var tydliga: många barnfamiljer har svårigheter med att tillgodose de mest grundläggande behoven. Personligen pratade jag om hur fattigdom kan orsaka dålig hälsa, både på lång och kort sikt. När det gäller hälsa, så finns det olika faktorer som påverkar varandra. Arv, ålder och kön kan individen inte påverka. Men de faktorer som individen kan påverka, som kost, miljö och levnadsvanor, är inte så lätt att förändra för alla som bor i socialt utsatta områden.

Många människor idag har inte råd att köpa näringsrik mat

Annons:

Ett växande problem är att många människor idag inte har råd att köpa näringsrik mat. Billiga livsmedel innehåller mycket socker, vilket är ohälsosamt och kan leda till en rad olika sjukdomar. Det blir en ond cirkel.

Många mammor som jag känner är för det mesta hemma. De lagar mat och bakar bröd, vilket i sig inte är något dåligt. Men det kan leda till för lite social interaktion och isolering, då det enda de tänker på är att barnen ska ha mat i magen

Jag berättade att det finns människor, speciellt mammor med barn, som inte har råd att betala hyran vilket påverkar både deras psykiska och fysiska hälsa. Om hyresvärden dessutom skickar hotbrev till hyresgästerna om hyran betalas en eller två dagar för sent, då ökar ångesten. Värden hotar med vräkning om de inte betalar i tid nästa gång. Dessa ständiga hot påverkar också människors hälsa negativt.

Att byta till en större lägenhet blir omöjligt för många

Trångboddheten är ett stort problem. Om barnen inte får lugn och ro, har en egen plats i hemmet, så söker de sig ut istället. Att byta till en större lägenhet blir omöjligt för många. Grundlönen är för låg, oavsett om den ensamma mamman har två jobb och jobbar dag och natt. Men vi är alla svenska medborgare och förtjänar samma förutsättningar till ett bra liv.

Arrangörerna hade bjudit in representanter från alla åtta partier i Sveriges riksdag för att de ville höra hur partierna ställde sig till en rad krav. Det visade sig att alla partier ansåg att barnfamiljer som har svårigheter med ekonomin ska få bostadsbidrag. Jag blev positivt överraskad att alla partier höll med om det, med tanke på hur det ser ut i samhället idag. Det är bara att hoppas att politikerna menar allvar.

Fatuma Mohamed

Print Friendly, PDF & Email