Välkommen till redaktionen, David!

Vår nya redaktör bor norr om Järvafältet och har studerat både journalistik, antropologi och arabiska.