Anklagad läxhjälpsförening krävdes på miljonbelopp

Föreningen har granskats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och måste betala tillbaka 1,5 miljon.