Förslaget till nytt församlingshus dras tillbaka

Den röda ladan ska inte ersättas av en tre gånger så stor byggnad. Vad det blir istället är ännu oklart.

Planerna pausas för Spånga församlingshus

Efter ett möte i kyrkofullmäktige är planerna för Spånga församlingshus fortfarande oklara.