Igår sammanträdde kyrkofullmäktige i Spånga församlingshus. Ulf Melander var på plats och rapporterar från mötet där planerna på det nya församlingshuset vid Spånga kyrka skulle presenteras.

På onsdagens möte för kyrkorådet framkom församlingens tankar kring ekonomin. Framtiden ser bekymmersam ut för församlingen där man tappar cirka 500 medlemmar årligen. Det innebär att intäkterna för drift och underhåll minskar.

Samtidigt har man en tickande bomb för underhållet av församlingens byggnader. Församlingshuset vid Värsta Allé kommer att kosta minst 20 miljoner och Spånga medeltidskyrka 40 miljoner. Något statligt stöd kan inte påräknas trots kyrkans mycket höga kulturvärde. Sedan tillkommer kostnader för de övriga byggnaderna, till exempel Kista kyrka. Akalla kyrka har redan sålts för en överraskande stor summa.

Annons:
Annons:

Till mötet hade även allmänheten bjudits in för att kunna ta del av framtidsplanerna för det nya församlingshuset vid Spånga kyrka. Det blev dock antiklimax då kyrkoherde Jerker Alsterlind inledningsvis meddelade att liggande förslag inte längre är aktuellt att driva vidare. Vad man i stället funderar på ska presenteras vid kyrkorådets nästa möte den 9 maj klockan 19.

Då ska informeras om vad som händer med planerna på nytt flerbostadshus med inkomstbringande bostadsrätter, antingen vid Bussenhustorpet vid Spånga kyrka eller vid Värsta allé i Spånga centrum. Där har man tänkt att reservera en lokal på cirka 400 kvadratmeter för fortsatt kyrklig verksamhet i Spånga centrum.

Det finns dock starka krafter som inte vill se en rivning av nuvarande församlingshus. En enig stadsbyggnadsnämnd avslog församlingens önskan om att få riva det mycket påkostade församlingshuset från 1958.

Ulf Melander

Print Friendly, PDF & Email