Brodera mera!

Många från Järva deltog i kursen, men några kom från andra delar av staden och en till och med från Helsingfors.

Konstverandan inspirerar till kreativitet och samtal

Ett säkert sommartecken i Tensta är att konstverandan är i full gång. Annika Skarf var där och träffade några arbetare.