På repetition med Järvaorkestern

Som del av El Sistema Kulturskolan har Järvaorkestern målet att tillgängliggöra musikalisk kultur för fler.