Om regeringen, forskningen och rättssäkerheten

Är det inte dags att för regeringens företrädare att emigrera till Danmark, undrar Johan Davidsson i sin insändare.