Varför dröjer besked om rivningen på Tenstaplan? Del 2

Efter drygt tre månader kom svaret på vad rivningen av ”muren”, det som var planteringslådor, ovanpå Elicias kiosk kostade.