Friskoleelever klarar högskolan sämre

Bättre utbildade studenter från kommunala gymnasier snuvas på sin högskoleplats på grund av friskolornas betygsinflation.