Mingel i Kista under våldsförebyggande veckan

Tanken med torgminglet under våldsförebyggande veckan i Rinkeby-Kista var att nå nya målgrupper, som annars inte nås av stadsdelens verksamheter.  – Vi informerar om vad vi faktiskt gör och vilken hjälp man kan få, sade Kajsa Björnson, samordnare inom våldsprevention.