Tanken med torgminglet under våldsförebyggande veckan i Rinkeby-Kista var att nå nya målgrupper, som annars inte nås av stadsdelens verksamheter.
 – Vi informerar om vad vi faktiskt gör och vilken hjälp man kan få, sade Kajsa Björnson, preventionssamordnare.
 
– Vi har olika insatser när det gäller våld och droger, och förvaltningen samarbetar med föräldrar, skolor och andra goda krafter, sade Kajsa Björnson.
I Kista Galleria informerade hon tillsammans med stadsdelsdirektör Susanne Leinsköld och Annika Funemyr, som är samordnare för det våldsförebyggandet arbetet.
 
Fyra högstadieskolor i Rinkeby-Kista är med i ett våldsförebyggande program, en lektionsserie förkortat MVP, som leds av Annika Funemyr. Det arbetet sker i samarbete med organisationen MÄN, med målet att stoppa och förebygga mäns och killars våld.
 – Ungdomsgårdarnas personal har påbörjat ett samarbete med Husby Gårdsskolan och Husby ungdomsgård. De jobbar med ett ledarskapsprogram som är kopplat till MVP. Det handlar om att lyfta unga ledare så att de kan bli förebilder för de yngre skolkamraterna, sade Annika Funemyr.
 
Tidiga insatser, redan i förskolan, är en viktig skyddsfaktor, sade Susanne Leinsköld.
 – Det finns i förskolans läroplan att jobba med demokratibegreppet. Hur vi är mot varandra.
I Rinkeby-Kista finns också ett framgångsrikt hembesöksprogram för nyblivna föräldrar.
 – Vi har även föräldrastödsprogram där vi har samtalsgrupper, som är frivilligt, sade Susanne Leinsköld.
 
 – Föräldrar, som är oroliga eller har frågor, kan kontakta Familjehuset i Rinkeby eller Husby. Där finns det familjerådgivare på plats, sade Annika Funemyr.
 
Susanne Leinsköld tycker att fler borde visa civilkurage då det gäller att motverka våldsspiralen, till exempel vid lägenhetsbråk. Bostadsbolagen har information om hur man kan gå till väga.
 – Man behöver inte gå in i en konflikt. Men man kan vara med att avbryta den, sade Susanne Leinsköld.
Krista Sirviö
Print Friendly, PDF & Email
Annons: