Utforskande samtidskonst visas i butikslokal

Mitt i Husby centrum ställer två samtida konstnärer ut sin konst och håller workshops i september.