Karin väcker läslusten hos barn och vuxna

Numer kan man läsa och lyssna på böcker på valfritt språk. Karin Sohlgren berättar om metoden.