Inte särskilt snyggt eller tryggt

Tenstabon Mari Källman har påpekat brister i utemiljön i sommar, men inget händer. Vad hände med utspelen om ”trygghet”?