Mari Källman i Tensta har lagt märke till att stadsdelens utemiljö ignoreras. För trots upprepade försök att påtala hur ett par platser ser ut i sommar har inget hänt.

Snyggt och tryggt var ord jag hörde under Järvaveckan. Jag funderar nu. Under ett par månader har ett träd legat avbrutet och dött i slänten bakom Kämpingebacken. Jag har anmält både lokalt och i ”Tyck till”-appen.

Jag har också sagt till parkarbetare som jag har mött just där. Trädet ligger kvar…

Annons:

På en bänk, i en park, som texten i visan.

Denna bänk (bilden) är också bakom Kämpingebacken. Där saknas en papperskorg. Jag har gjort samma sak här, anmält lokalt och i appen.

Denna bänk är populär och har ofta besökare. Det äts och röks. Var hamnar skräpet? Givetvis på marken runt bänken.

Inte heller det snyggt och tryggt. Jag är besviken.

Mari Källman

Print Friendly, PDF & Email
Annons: