Juristen som valde journalistiken och Järva

De två kommande veckorna har vi två praktikanter: En av dem är Niki Blomberg som presenteras här.