Lång kö för att träffa arbetsgivare

Ett trettiotal utställare och omkring 200 hundra besökare möttes idag på Careerconnect i Rinkeby.