”Vi anmäler både Paludan och Polisen”

De båda V-politikerna Hashim Jama Mohammed och Daniel Riazat har idag anmält Rasmus Paludan för hets mot folkgrupp. – Och vi kommer också göra en JO-anmälan mot Polismyndigheten för att de har gett honom tillstånd.

Förvaltningen och Benjamin Dousa JO-anmäls av Vänsterpartiet

Vänsterpartiet har anmält Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning till JO för att de bryter mot kommunallagen när facket stängs ute från stadsdelsnämndens sammanträden. Det är stadsdelen som anmäls, men anmälan är riktad mot ordföranden Benjamin Dousa (M), som anses bära det huvudsakliga ansvaret.

”Det är viktigt att polisen inte missbrukar sina rättigheter”

– Polisen har för stort utrymme att använda våld utan att det betraktas som övervåld. Domstolarna har ett ansvar att visa att det finns en gräns även för poliser. Linton Kennegard är jurist och en av grundarna till sidan snutkoll.se.