Planerna pausas för Spånga församlingshus

Efter ett möte i kyrkofullmäktige är planerna för Spånga församlingshus fortfarande oklara.