Två byggen tar 74 hektar av Järvafältet

Järvafältet krymper. Och enligt Naturskyddsföreningen är förlusterna för miljön större än vinsterna.