Det finns pengar att söka

Senast 3 oktober kan föreningar där flickor och kvinnor organiserar sig för att bevaka sina rättigheter söka bidrag.