Har vi en jämlik skola?

Igår anordnades Järva röstar för sjätte gången, nu i Rinkeby Folkets Hus. Ämnet för dagen var skolan. Har vi en jämlik skola?