Kvinnliga konstnärer i svensk-turkiskt samarbete

Många, hade kommit till konsthallen på lördagseftermiddagen, för att höra om ett spännande svenskt-turkiskt konstsamarbete.