Så är det att bo i Rinkeby

Kollektiv bestraffning, respektlöshet och brist på information är förortsproblem som det talas för lite om.