Staden kritiserar Spånga-Tenstas kontroll av HVB-hemmen

På dagordningen till gårdagens sammanträde i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd fanns en punkt där stadens revisorer kritiserar stadsdelens styrning av HVB-hemmen. ”Förvaltningen tar kritiken på allvar och upprättar därför en handlingsplan, för att åtgärda de brister som stadens revisorer påtalar”, svarar Abdi-nur Isse, avdelningschef för Individ och familj i Spånga-Tensta, per mejl.