Stig Dagerman om bostadsbristen

Mats Leander vill inte undanhålla läsarna en kämpande röst ur det förflutna, som inte har förlorat sin aktualitet.