Nyhetsbyrån Järva har flera gånger skrivit om protesterna mot fastighetsägarnas hot om historiskt höga hyreshöjningar. Och hur hyresgästerna i stället kräver sänkta hyror för att folk inte ska tvingas gå från hus och hem.

I borgarpressen förekommer ofta amsagor om att marknadshyror skulle lösa bostadsbristen. I det sammanhanget vill man inte undanhålla läsarna en kämpande röst ur det förflutna, som inte har förlorat sin aktualitet. År 1952 skriver Stig Dagerman dagsedeln ”Krisen är hävd”, med rubriken hämtad från en artikel som hävdar att bostadsbristen är löst om fastighetsägarna höjer hyrorna med 70 procent:

Annons:

Goda råd äro dyra.
Ack, varför är bostadsbrist?
Jo, folk kan betala sin hyra.
Det är verkligen oerhört trist.

Så låt oss hjälpa vår broder.
Vi bygger ett hus i stan.
För att ingen ska kunna bo där
begär vi femtusen om dan

Och därpå riktar vi ljuset
mot logikens mästareprov.
Som ingen vill hyra huset
finns inget bostadsbehov.

Ack, vem har orsak att murra?
Vi har det så härligt ställt.
Och folket kan sitta och hurra
på 4:an eller i tält.

Dikten hittade jag i Lo Dagermans Himlen nära, som skildrar hennes föräldrars, författaren Stig Dagermans och skådespelaren Anita Björks, korta äktenskap som upplöstes vid hans självmord 1954.

Mats Leander

Bokomslag till Himlen Nära, om Stig Dagerman och Anita Björk.
Bild: Miroslav Sokcic
Print Friendly, PDF & Email