Här & nu

Under helgerna publicerar vi några av Hans Kilsveds dikter. De är en sorts kortfilmer från Folkhemmets storhetstid.

Arhe

Under helgerna publicerar vi några av Hans Kilsveds dikter. De är en sorts kortfilmer från Folkhemmets storhetstid.

Jordens axel

Under julhelgen publicerar vi några dikter från Hans Kilsveds bok Lediga lördagar. Den här dikten handlar om Tensta.