”Det är bra om vi kan fungera som förebilder”

Sommarlovet är snart slut och alla feriearbetande ungdomar har jobbat färdigt. Det har även de som ansvarat för de unga.