Fyra grabbar på led, ler mot kameran.
Fr.v. Ahmed Al Hajkhalil, Partina Basosila, Basher Al Hajkhalil och Murad Osman.

De här unga männen har i sommar varit handledare åt nästan 150 feriearbetande ungdomar i Järva. De har varit parkarbetare, plockat skräp, rensat plaskdammar, klippt gräs och buskar.
– Det har varit kul faktiskt, säger Murad Osman.

Handledarna har i sammanlagt nio veckor ansvarat för grupper med sommarjobbande ungdomar. Varje handledare ansvarade för tolv unga som arbetade under tre veckor.

– Först fick vi tre dagars utbildning, för att lära oss hur man arbetar med en grupp, lite teambuilding och så, säger Ahmed Al Hajkhalil.

Handledarna är mellan 21 och 22 år, nästan lika unga som ungdomarna de ansvarade för. Men det tycker de inte var något problem.
– Nej, det var bara bra. Vi förstår dem bättre och kan prata med dem på ett bättre sätt. Vi har ansvaret, men vi har också gett dem makt, säger Partina Basosila.

De har alla vuxit upp i norra Järva, postnummer 164

De har alla vuxit upp i norra Järva, postnummer 164, och ungdomarna likaså. Nu när arbetet är avslutat har de bara positiva minnen, men de första dagarna med första gruppen var inte helt lätt.
– Det var nytt att hantera tolv personer samtidigt, i åldern 15-18 år. Jag var noga med att ingen skulle känna sig utanför. Första dagen var det tufft, andra också, men tredje dagen då fungerade allt bra, säger Basher Al Hajkhalil.

Alla fyra har själva sommarjobbat och även varit handledare tidigare; inte bara som parkarbetare, utan även på förskola, fritids och som fotbollsledare. De har erfarenhet och är rutinerade, och alla har arbete eller ska studera i höst.

– Sommarjobbarna har ställt många frågor till oss, de vill själva bli handledare, precis som vi. Det är bra om vi kan fungera som förebilder, kan vi så kan de, säger Ahmed Al Hajkhalil.

Sandra Liljefors-Möll, projektledare i Järva stadsdelsförvaltning, har ansvarat för handledarna och har bara gott att säga:
– De är drivna och duktiga killar, de har gjort ett grymt arbete och måste verkligen lyftas. De här killarna är framtiden.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email
Annons: