Brodera mera!

Många från Järva deltog i kursen, men några kom från andra delar av staden och en till och med från Helsingfors.