Full aktivitet i Järva gymnasium

Processen att göra om lokalerna inför Järva gymnasiums inflytt har kommit längre än sist, men mycket arbete kvarstår.

Klimatsatsning för miljoner i Tensta

Pilotprojektet väntas vara klart sommaren 2024 men kan komma att utökas till ett större område.

Dålig information när busshållplatserna i Tensta flyttats

Bussarna stannar inte vid sina vanliga hållplatser i Tensta. På grund av ett vägarbete är deras rutt flyttad från Tenstastråket till Hagstråket, på andra sidan Tensta Centrum. Men informationen om detta är bristfällig i SL:s system och resenärer hänvisas fortfarande till de vanliga hållplatserna.