Så drabbas Järvas skolor av stadens ökade kostnader

Det finns 13 kommunala grundskolor i Järva. Fem av dem har redan tvingats minska sin personal.