Kvarnbyskolan i Rinkeby
Kvarnbyskolan i Rinkeby

De kommunala grundskolorna i Stockholms stad är hårt pressade. I utbildningsförvaltningens prognos för de kommande åren redovisas ökade kostnader som redan nu märks i form av sparkrav och varsel.

Den 6 maj demonstrerade 2500 lärare utanför Stockholms stadshus med krav på 250 miljoner till stadens skolor för att täcka underskottet. En av demonstranterna var Miral Samaan, lärare på Knutbyskolan i Rinkeby och skolans fackliga ombud för Sveriges lärare.
– Jag är så stolt. Det var en sjuk känsla att stå där tillsammans med alla människor. Det här är en så viktig sak, så på riktigt. Som det stod på en av skyltarna; ”Vi bär barnen, vem bär oss?”.

Förra veckan, tio dagar efter demonstrationen, blev det officiellt att staden går in med 102 miljoner extra till skolorna. Dock är det bara 77 miljoner som går till de kommunala skolorna som påverkas av stadens budget. Resterande 25 miljoner hamnar hos friskolorna, oavsett om de går med vinst eller inte. Sådan ser lagstiftningen ut.

Annons:

Protesterna handlar inte om att vi vill ha det mer glamouröst

Miral Samaan är ändå glad över beskedet.
– Vi är överlyckliga över de här 102 miljonerna. Det visar ju att vi inte ska vara tysta. Protesterna handlar inte om att vi vill ha det mer glamouröst, utan det handlar om att klara sig. Att det ska vara hållbart.

Personligen är hon inte direkt drabbad av nedskärningarna, situationen på Knutbyskolan beskrivs av rektorn Hans Ovsjö som stabil, och Miral håller med.
– På papperet ser det bra ut med tjänstefördelningen. Vi har varit väldigt förskonade här. Jag har varit lite rädd när jag läst vittnesmålen från andra skolor, men här är det lugnt. Än så länge.

I Järva finns 13 kommunala grundskolor. När Nyhetsbyrån Järva kontaktar rektorerna för att fråga hur de påverkas av det ekonomiska läget i staden är det ingen entydig bild som framträder. Faktum är att situationen skiljer sig ordentligt från skola till skola.

En anledning till att det ser så olika ut är att kommunala skolor har möjlighet att spara outnyttjade resurser från de år då skolan inte förbrukat hela sin budget i en fond. Dessa fonder kommer nu till användning på flera håll.

”Vi har en stabil fond men måste ändå spara ca 4 tjänster. Det beror på minskade statsbidrag, ökade kostnader för bl.a. livsmedel samt elevantalet.
Idag har vi goda personalresurser så vi tror att vi kan omfördela så att effekten inte blir så stor. Men visst kommer det att märkas.” Så skriver Lars-Göran Jacobsson, rektor på Askebyskolan i ett mejlsvar till Nyhetsbyrån Järva. 

Så länge klasserna är något sånär fulla så går det bra

Rektorerna på Akalla grundskola, Oxhagsskolan, Kvarnbackaskolan, Kista grundskola, Rinkebyskolan har alla svarat att de klarar sig utan nedskärningar under kommande läsår. Rinkebyskolans rektor Martin Malmberg ser till och med ljust på framtiden. 

”Vi räknar med ett ökat elevunderlag och kommer att kunna fylla upp våra klasser lite bättre samt t o m utöka med en extra klass i åk 7 och kommer därför inte att drabbas av besparingar. Rinkebyskolan växer, går mot strömmen och kommer snarare att behöva förstärka och nyanställa.”

Han menar att allt handlar om elevantalet, så länge klasserna är något sånär fulla så går det bra. Skolan har också en fond där de har sparat tre miljoner kronor som de kan använda när det behövs.

Husbygårdsskolan, Elinsborgsskolan, Hjulsta grundskola och Gullingeskolan är liksom Askebyskolan redan påverkade av det ekonomiska läget i utbildningsförvaltningen.

– Vi har ju en stramare budget, det har vi. Men vi har inte behövt säga upp någon. Vi har använt naturliga avgångar och gjort omfördelningar i organisationen. Det blir en tjänst mindre nästa läsår. En lärare har slutat, säger Lina Falk Wik som är rektor på Gullingeskolan.

På Hjulsta grundskola är det tio tjänster som försvinner

På Elinsborgsskolan blir det inte färre lärare, men en och en halv tjänst inom administrationen försvinner. 

Husbygårdsskolan är inte färdig med sin omorganisering, men skolans rektor Elisabeth Österman bekräftar att organisationen kommer behöva minska till följd av det ekonomiska läget. 

Detsamma gäller på Hjulsta grundskola som skurit ner både inom administration och elevhälsa. Skolan har nu bara en kurator på omkring 375 elever och majoriteten av den pedagogiska personal som har slutat kommer inte att ersättas. Enligt Robert Staby, rektor på Hjulsta grundskola, är det totalt tio tjänster som försvinner, men han menar trots detta att ”eleverna kommer drabbas så lite som bara är möjligt”.

Nyhetsbyrån Järva har sökt rektorerna på Enbacksskolan och Kvarnbyskolan utan att få svar.

Anna Nygård

Print Friendly, PDF & Email